សកម្មភាពចុះផ្តល់ជំនួយដល់កម្មកររងគ្រោះដោយការតវ៉ាទាមទាប្រាក់ខែ១៦០ដុល្លា

សកម្មភាពចុះផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌របស់ក្រុមការងារទំព័រ I Love Cambodia Hot News
ជួនដល់បងប្អូនបាតុករដែលពួកគាត់រងរបួសក្នុងការបង្ក្រាប ដោយកងកំលាំងប្រដាប់ អាវុធ
របស់រាជរដ្ឋាភិបាល នៅ ថ្ងៃ ទី០៣ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៤ នៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ី
ក្នុងនោះមានអ្នករបួស ចំនួន ២៦នាក់ របួស ធ្ងន់ ចំនួន ៥នាក់ របួស ស្រាល ២១នាក់។
ជំនួយសប្បុរសធម៌នោះបានមកពីបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូន យ៉ាងខ្លាំង សូមអោយបងប្អូនសប្បុរសជនទាំងអស់
ដែលបានឧបត្ថម្ភដល់បងប្អូនបាតុករសូមអោយជួបតែសេចក្តីសុខចំរើនជារៀងដ៏រាប។