សកម្មភាពផ្តល់ជំនួយជួនដល់បងប្អូន បុរីកីឡា ចំនួន៥០គ្រួសារ

សកម្មភាពក្រុមការងារ I Love Cambodia Hot News ចុះផ្ដល់ជំនួយជួនដល់បងប្អូនអ្នកបុរីកីឡា ដែលពួកគាត់ត្រូវបានគេប្លន់លំនៅដ្ឋាន ហើយដឹកមកទៅបោះបង់ចោលនៅភ្នំបាត ស្រុកពញ្ញាឭ
ខេត្តកណ្តាលចំនួន ៥០គ្រួសារ ជំនួយទាំងនេះ មានដូចជា អង្គរ ១០បេ ទឹកត្រី ១០យួន មី១០ កេស និង
លុយចំនួន ១២៥ដុល្លា នៅថ្ងែទី១១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៤ ។
ដោយសារតែហេតុដែលបានឃើញទុក្ខលំបាកបែបនេះហើយទើបក្រុមការងារមនុស្សធម៌របស់យើងបាននាំយកនូវ
ជំនួយបន្តិចបន្តួចជួនពួកគាត់ដើម្បីសំរួលដល់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់។
សូមគោរពជួនពរដល់បងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលតែតែងផ្តល់នូវជំនួយតាមរយះ ក្រុមការងារ
I Love Cambodia Hot News សូមអោយបងប្អូនទាំងអស់មានសុខភាពល្អ ។