សកម្មភាព ក្រុមការងារមនុស្សធម៌របស់ ទំព័រI Love Cambodia Hot News

នៅថ្ងែ ទី ១៥ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៤ នេះ ក្រុមការងារ មនុស្សធម៌ របស់ ទំព័រ I Love Cambodia Hot News
បានពាំនាំ នូវជំនួយ របស់ សប្បុរសជន ខ្មែរ រស់នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ដែលបានផ្តល់ទៅអោយ បងប្អូន ខ្មែរ ដែលរងគ្រោះ ដោយការបង្រ្កាបដោយ ហឹង្សា របស់ អាជ្ញាធរប្រដាប់អាវុធ កាលពីថ្ងែទី៣
ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៤ នៅ ផ្លូវ វេងស្រេង ជំនួយទាំងនេះគឺបានផ្តល់ទៅដល់បងប្អូន រងគ្រោះ ដែលកំពុងសំរាក ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ ព្រះ កុសុមៈ និង មន្ទីរ ពេទ្យ រុស្ស៉ី ។
ហេតុដូចនេះហើយ ក្រុមការងារ មនុស្សធម៌ទំព័រ I Love Cambodia Hot News
សូម ថ្លែងអំណរអរគុណ យ៉ាងខ្លាំង ចំពោះបងប្អូន ខ្មែរ ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ទាំងអស់
ដែលតែងតែ ឧបត្ថម្ភ គាំទ្រ ដល់ការងារ មនុស្ស ធម៌ នេះ ។
សូមជួនពរ ដល់បងប្អូនខ្មែរ ទាំងអស់ អោយមានសុខភាព ល្អ និង សេចក្តីសុខ សុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារ។