មូលនិធិរបស់ទំព័រ I Love Cambodia Hot News

1600056_394462177356737_50946915_n

មូលនិធិ​របស់ទំព័រ I Love Cambodia Hot News សូមអរព្រះគុណដល់ព្រះសង្ឃ ខ្មែរ ដែលសិក្សានៅប្រទេសថៃ បានចូលរួមឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់មូលនិធិ I Love Cambodia Hot News ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន ១០៥៦ ដុល្លា ជួនដល់បងប្អូនខ្មែរ ដែលរងគ្រោះដោយសារការបង្ក្រាបដោយអាជ្ញាធរ កាលពីថ្ងែពី៣ខែមករា ពេលកន្លងមក

ដែលពេលនេះពួកគាត់កំពុងសំរាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ ព្រះកុសុមះនិងមន្ទីរពេទ្យ រុស្ស៉ី ។

ក្រុមការងារសូមអរព្រះគុណ ដល់ព្រះសង្ឃខ្មែរដែលសិក្សានៅប្រទេសថៃ មានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យក្នុងការសិក្សា ។